მასპინძლის მიერ რეზერვაციის გაუქმება*

Მართალია, მასპინძლების მიერ რეზერვაციის გაუქმება იშვიათია, თუმცა ზოგიერთი გაუქმება მასპინძლის კონტროლს არ ექვემდებარება, თუმცა მასპინძლების მხრიდან გაუქმებამ, შესაძლოა, ხელი შეუშალოს სტუმრების გეგმებს და მომხმარებლების ნდობას საფრთხე შეექმნას. გარკვეულ გარემოებებში, თუ მასპინძელი გააუქმებს დადასტურებულ ჯავშანს, ან თუ მასპინძელი აღმოჩნდება, რომ გაუქმებაზე პასუხისმგებელია წინამდებარე დებულების შესაბამისად, NN.GE-მ შეიძლება დააწესოს გადასახადები და სხვა შედეგები. დებულებაში განსაზღვრული გადასახადები და სხვა შედეგები ასახავს გაუქმებების ხარჯებსა და სხვა გავლენას სტუმრებზე, მასპინძლების გაერთიანებაზე და NN.GE-ზე. Ჩვენ არ დაგაკისრებთ გადასახადებს, თუ მასპინძელი გააუქმებს ჯავშანს საპატიო მიზეზების ან მასპინძლის კონტროლის მიღმა არსებული გარკვეული საფუძვლიანი მიზეზების გამო.

Გაუქმების გადასახადები

ჩვენ დავაკისრებთ გადასახადებს, რომლებიც დაგეკისრებათ გაუქმების მინიმალური გადასახადი 50 აშშ დოლარის ოდენობით და გაუქმების მაქსიმალური გადასახადი - 1000 აშშ დოლარი. გადასახადი დამოკიდებულია ჯავშნის თანხაზე და ჯავშნის გაუქმების დროზე:

  • თუ ჯავშანი უქმდება შესვლამდე ან შესვლის შემდეგ 48 საათის განმავლობაში, ჯავშნის გაუქმების საფასურის არის თანხის 50%.
  • თუ ჯავშანი გაუქმდება 48 საათის შემდეგ და დაბინავებამდე 30 დღეზე ადრე, ჯავშნის გაუქმების საფასურის არის თანხის 25%.

სიტუაციები, როდესაც გადასახადები შეიძლება არ ვრცელდებოდეს

წინამდებარე დებულებაში განსაზღვრულ გადასახადებს არ დავაკისრებთ შესაბამის სიტუაციებში, მაგალითად, თუ მასპინძელი გააუქმებს ჯავშანს საპატიო მიზეზების გამო.

გადასახადის გაუქმების შემთხვევაში, შესაძლოა, სხვა შედეგებიც გავრცელდეს (მაგალითად, განცხადების კალენდრის დაბლოკვა).

მასპინძლებს მოეთხოვებათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა ან სხვა სახის მხარდაჭერა. Მტკიცებულების შეფასების შემდეგ ჩვენ განვსაზღვრავთ, გავაუქმოთ თუ არა დამატებითი გადასახადი და სხვა შედეგები.

სხვა შედეგები

გაუქმების გადასახადის გარდა, შესაძლოა, მოქმედებდეს სხვა შედეგები, როგორიცაა, მაგალითად, მასპინძლის მხრიდან სხვა ჯავშნის მიღების თავიდან აცილება, თუ დაბლოკავთ განცხადების კალენდარს.

მასპინძლებს, რომლებიც განმეორებით აუქმებენ დადასტურებულ ჯავშნებს სათანადო მიზეზის გარეშე, შეიძლება შეუჩერდეთ ჩვენი მომსახურება, რაც მოიაზრებს ანგარიშის გაუქმებას.

Სხვა გასათვალისწინებელი

Მასპინძელმა დაუყოვნებლივ უნდა გააუქმოს ჯავშანი, რომელსაც მასპინძელი ვერ დააკმაყოფილებს და არ შეიძლება წაახალისოს სტუმარი ჯავშნის გასაუქმებლად.

ამ დებულებასთან დაკავშირებული ყალბი განცხადებების ან მასალების მოწოდება არღვევს ჩვენს მომსახურების პირობებს და შეიძლება გამოიწვიოს ანგარიშის გაუქმება.

ჯავშნის გაუქმებისთვის მასპინძლის ჯარიმები

გაუქმება არ ეწინააღმდეგება სტუმრების გეგმებს და ჩვენს გაერთიანებაში ნდობას შეამცირებს, ამიტომ, როგორც მასპინძელმა, ყველაფერი უნდა გააკეთოთ ყველა დადასტურებული ჯავშნის შესასრულებლად. თუ რაიმე მიზეზის გამო ვერ ახერხებთ ჯავშნის შესრულებას, თქვენი პასუხისმგებლობაა (და არა სტუმრის), რაც შეიძლება სწრაფად გააუქმოთ ჯავშანი, რომ სტუმარს ახალი გეგმების დაწყობის საშუალება მისცეთ.

არსებობს გარკვეული შეზღუდული გარემოებები, როდესაც არ არსებობს გაუქმების უარყოფითი შედეგები.

Მიუწვდომელი/დაბლოკილი კალენდარი

დადასტურებული ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, შესაძლოა, თქვენი კალენდარი დაიბლოკოს. Ეს ნიშნავს, რომ სხვა ჯავშანზე დათანხმებას ვერ მოახერხებთ გაუქმებულ ჯავშანთან დაკავშირებით. გაითვალისწინეთ: NN.GE-ს შეუძლია თქვენი კალენდრის დაბლოკვა, თუ არ მოგვაწოდეთ თქვენი ანგარიშისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია.

ანგარიშის მოქმედების შეჩერება და მოქმედების შეწყვეტა

თუ ერთი წლის განმავლობაში 3 ან მეტ ჯავშანს გააუქმებთ, შესაძლოა ჩვენ გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში.